Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET SAHASINDA YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kadirli Belediye Başkanlığı  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kadirli Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında 31 adet,  Kadirli Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binasında 6 adet, Engelli Koordinasyon Merkezinde 3 adet, Fen İşleri Müdürlüğünde 2 adet, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 2 adet, Hayvan Barınağında 5 adet, İtfaiye Müdürlüğünde 5 adet olmak üzere toplam 54 güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve Kadirli Belediye Başkanlığı ve Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Ş. Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı, No: 257 Kadirli / Osmaniye adresine yazılı olarak gönderebilir veya admin@kadirli.bel.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.