Gelin Övme Türküsü

Kapıda söğüt, gelinim kapıda söğüt,
Verdiğim öğüt gelinim, verdiğim öğüt,
Sevdiğim yiğit gelinim, sevdiğim yiğit,
Sen safa geldin gelinim, gelmeden kutlu olsun,
Yarenim, yoldaşım, bacım ağzın tatlı olusun.


Kına Türküsü

Aşağıdan gürül gürül göç gelir.
Gelir amma gürültüsü geç gelir.
Kız anadan ayrılması güç gelir.
Al gelin almaya geldik almaya ,
Alıpta dönmeye geldik dönmeye.
Aşağıdan gelir gelin alıcı.
Önüne tutarlar yalım kılıcı.
Bizde biliyorduk eller alıcı.
Al gelin almaya geldik almaya,
Alıpta dönmeye geldik dönmeye.
Sabah seni indirirler yollara.
Al kına yakarlar beyaz ellere.
Sakın kızım sakın düşme dillere.
Al gelin almaya geldik almaya,
Alıpta götürmeye geldik götürmeye.
Topacık topacık görünen taşlar,
Babanın yurdunun taşı değil mi?
Siğimce siğimce yağan yağmurlar,
Ananın gözünün yaşı değil mi?


Kız anası kız anası,
Başında mumlar yanası.
İşte koyup gidiyorum,
Hani bunun öz anası?
Çattılar ocak taşını,
Koydular düğün aşını.
Kız sabahdan gidicisin,
Fazla ağlatma gardaşını.


Sen safa geldin gelmen kutlu olusun
Yarenim, yoldaşım, bacım ağzın tatlı olsun
Giydiğin çizme gelinim, giydiğin çizme
Ölçesin büzme gelinim, ölçesin büzme
Komşuyu gezme gelinim, komşuyu gezme
Sen safa geldin, gelmen kutlu olsun
Yarenim, yoldaşım, bacım ağzın tatlı olsun