Atasözleri

  • Acar çoban ya aç, ya geç getirir.
  • Eşeği ahıra çekmekle at olmaz.
  • Göz güneşinde kızım, yaz güneşinde gelinim yansın.
  • Güzelin ardına düşerler, çirkini çifte koşarlar.
  • Ağası yiğit olan adam yavuz olur.
  • Dadandırma daha gelir, dadanırsa yine gelir.
  • Yaz gününün bulaşığı kış gününde katı olur.
  • Yurt bilmezsen yurda kon, hiç bilmezsen sorda kon.