Yöresel Ağız

 • A
 • aaa! O anda yapılan bir iş veya davranışın aşırıya kaçtığı durumlarda kullanılır.
  aabbavv Aşırıya kaçan durumlarda “hayret ünlemi” olarak kullanılır.
  aal Ağıl. Tarla veya bahçeler arasında çalılardan örülmüş duvar.
  aaz (ağız) İneğin yavruladıktan sonraki ilk sütü.
  acar Yeni
  adı batasıca Domuz
  ağzı yumulasıca Ölesice
  alabaş Bir tür küçük, çizgili motifli kavun türü.
  alaf çalmak (alev çalmak) Sıcak ve nemli havanın etkisiyle oluşan etki.
  alağbak Bir kuş türü
  alemençik Bir kuş türü.
  Alim Allah Allah bilir
  alkış verme Dua etme.
  Allah abatlar veresi Allah temiz,açık bahtlar versin.
  amanat Emanet.
  anaç Yaşı ilerlemiş, gözü açılmış
  anarıya gitmek Daha çok taşıtların geri geri gitmesi demektir.
  arısili Tertemiz
  arıya gitmek tüketim malzemelerinin kullanılmaz hale gelmesi veya getirilmesi demektir.
  aşılak Aşılanmış (daha çok dut ağacı için kullanılır.)
  aşma Ağıllardan geçen yol, yolak.
  aşşa Aşağı
  avara (avare) Boş gezen, işi olmayan anlamındadır.
  avarlık Biber, patlıcan vs. ekilen yere denir.
  ayampur Aşırı nemli hava (inciri olgunlaştıran hava olarak bilinir.)
  ayaz Soğuk.
  ayın esgisi (eskiay) Bu zamanda kesilen ağaç daha uzun süre dayanır.
  ayrık Bir tür ot.
  azzık (azık) Tarlaya götürülen yiyecek.
 • B
 • bağır göğüs kafesi
  bahta bakan bukelamun
  bambıl Pirecik (tohuma düşen böcek)
  başı esik Başı eksik anlamında kullanılır. Tam dolu olmayan.
  bayramcalık Bayramda giyilmek için alınan giyecekler.
  bazlama Küçük yufka ekmek, gözleme.
  bekere Çıkrıklarda eğrilecek ipin dolandığı yer.
  bıçgı Testere.
  bıldır Geçen yıl
  bılız Yaramaz çocuk. Ermeni çocuğu.
  bibi hala
  bider Tohum
  bidon Plastik kavanoz.
  bir bonak yamır Yağmurun birden başlayıp durması.
  birine şişmek Birinin hoşuna gitmesini istediği davranışlarda bulunmak.
  bisseel Az sonra.
  bişme Güveç
  bişşek Yayıktaki ayranı karıştırmaya yarayan çubuk.
  biyaktan Az önce.
  bocit Sürahi.
  bor Ekin tarlaları arasında ekilip sürülmemiş otu bol olan yer.
  boşandırmak Bir delikten geçirmek.
  boyunduruk Öküzlerle tarla sürerken öküzlerin boynuna takılan boyunluk
  boz Kül rengi.
  böö örümcek
  böön Bugün
  börk Takke
  börkenek Kapşon
  bre Erkekler için kullanılan samimi ifade.
  buncaaz Bu kadar, Bu kadarcık.
  buncalış Bu sefer
  bunsukmak Dumandan, isten bunalmak.
  bük İçine girilemeyen çalılık
  büvelek Bir çeşit hayvanlara iğne batıran sinek.
  büvet Küçük havuz (kısıtlı imkanlarla yapılan havuzcuk)
 • C
 • caalak Mutfak, banyo gibi yerlerin atık su gideri.
  caldırtı Ses, herhangi bir şeyin etrafını etkileyerek ses yapması.
  camız Manda.
  cangama Çekişmek. Tartışmak, gürültü etmek, etrafı rahatsız etmek anlamında
  cangama Laf kalabalığı
  carbık Çok konuşan, tartışan kişi (bayanlar için kullanılır)
  cardın farenin büyüğü
  carsa Bir kumaş türü
  cascavlak Üzerinde hiçbir şey olmayan, kel.
  celfin piliç
  cemkirmek Gereksizce bağırmak.
  cescevlek biçimsiz
  ceyran elektrik
  cıba domuz yavrusu
  cıkıl Madeni para
  cılk Bozulmuş yumurta
  cıllıcı Kavgacı, oyun bozan
  cıllımak Yan çizmek, oyun bozanlık yapmak.
  cıngar çıkarmak Kavga çıkarmak, anlaşmazlık çıkarmak, cıllımak
  cırnavık ağustos böceği
  cırtık Tırnak, diken çiziği
  cilkes Tamamen
  cirpinti maki türü
  ciyeriyin sapından vurulasın Ciğerinden hastalanasın, ölümcül hastalığa yakalanasın
  coruk Küçük, yumurtlamayan tavuk
  cuvara sigara
  cübür, cüprenti Suyun yüzeyinde bulunan kurumuş yaprak, gazel.
  cüllük Hartlap ağacının meyvesi.
 • Ç
 • çaal Genellikle tarlaların kullanılmayan yerindeki toplanan taş yığını.
  çandır 1.Gelişmemiş 2. Karışık durum.
  çapa 1.Tarlada ürünlerin arasını süren tarım aleti 2. Büyük kazma.
  çardak Evin dışında oturmak için kullanılan “kamelya”
  çarık Topuğu bükülmüş ayakkabı.
  çarpana Kuş avlamak için kullanılan lastiklerde (sapan) içine taş konulan deri bölüm.
  çatalavrat Bir böcek türü
  çatırtı Herhangi bir şeyin ani veya hızlı ses çıkarması
  çaygara Su içmek için su kaynağının önüne yapılmış küçük havuzcuk.
  çebiç Oğlağın büyüğü
  çekişmek Ağız kavgası.
  çeltik Pirincin tarladaki hali
  çen parça, yarım, diğer yarısı
  çenedini ayırmak Bacaklarından ayırmak.
  çepel Bulaşık
  çeten Traktörde römorkun üzerine tahtalarla ilave yapılmış şekli.
  çetil Fide
  çevrengeç Suyun döndüğü yer. Kıvrımlı akıntı.
  çıkla Tamamen
  çıkrık Yün eğirmek için yapılmış; kasnak, bekere ve ayaktan oluşan mekanizma.
  çıngıl Küçük dal.
  çınkı parça
  çıtımık Menengiç ağacı
  çıtırtı Herhangi bir şeyin etkisiyle çıkan küçük ses.
  çili Pamuğun çiğ yağdıktan sonra kabuğuyla beraber toplanması.
  çilpik Küçük parça
  çimmek Banyo yapmak.(Daha çok havuzda büvette çimmek anlamında kullanılır.)
  çinçik Kuş
  çinke Küçük parça (saydam taş için de kullanılır)
  çisemek Çiğ gibi, çiğe yakın.
  çotul Ağacın kollarının ilk ayrıldığı yer
  çömçe Büyük tahta kaşık.
  çul Keçi kılından dokunan yaygı olarak kullanılan düz desensiz dokuma.
  çüven Davulun tokmağı
 • D
 • damah Cimri (tenezzül etmek)
  damızlık Herhangi bir şeyin çoğalması için saklanan numune, örnek
  darbız Toprağın nemi.
  davış Ses, herhangi bir şeyin hareket ettiğini belirten ses.
  dayramak Aşırı gerilmek.
  demlik sürekli
  depegolu Traktörle pulluk, çapa, gaster gibi tarım aletlerinin yukardan da bağlantısını sağlayan alet.
  depgi Genellikle tarhanayı pişirirken karıştırmak için kullanılan araç.
  depik Tekme.
  deşirmek toplamak
  devlikisüün Ertesi gün.
  dıdısının dıdısı sisileli, dolambaçlı durumlar için kullanılan bir söz.
  dıkılmak girmek
  dıkız Az nemli.
  dıngırcını avlamak Bir olayın ayrıntısını öğrenmeye çalışmak
  dıngıt Saçın traş makinasıyla sıfır numaraya kesilmesi
  dışlık Keyif.
  dik Meyili çok olan yer
  dil Anahtar
  dingil Tepe, uç nokta.
  diremince Herhangi bir şeyin tam oturması.
  dirgen Ekin sapını patosa vermede veya bir yere taşımada kullanılan alet.
  dokurcun Dokuz taş.
  dombalak takla
  döyüsün emzirdiği, südüğü Deyyusun beslediği
  dulda Rüzgar eserken, rüzgarın etki etmediği, ulaşamadığı yer.
  dutmaç Az pişmiş bazlama (gözlemenin) eriştenin ekşili mercimek veya pirinçle pişirildiği bir tür yemek türü.
 • E
 • ebeş Çirkin sarışın.
  eee! eee! Arka arkaya yapılan hatadan sonra söylenen bir ünlemdir.
  eerelti Meşe
  el lehençesi El ve ayak yıkamak için kullanılan araç. Seyyar lavabo
  elefetsiz manasız
  eletmek (iletmek) ulaştırmak
  eli belinde Genellikle çardak ve hayma yaparken kullanılan, direkle tavanı oluşturan ağacı bir birine bağlayan ağaç.
  elleem Her halde anlamındadır. Yanlış bilinen bir durum sonrası da söylenir.
  ellengeç Yengeç
  ellik Ekin biçerken parmaklara takılan elçek.
  emilik Keçinin yeni doğmuş yavrusu.
  enek Bilye oynarken, dikilen madeni para.
  enik Hayvan yavrusu.
  erinik yağ Bekleme süresini uzatmak için tereyağın eritilmiş ve tuzlanmış hali.
  esse mi? (essah mı?) Sahi mi? Gerçekten mi?
  eşgere Aşikar, apaçık, Herkes tarafından fark edilebilen
  eşiklik Evin giriş kısmı
  evlensek Evlenmeye aday, evlenmek isteyen kişi.
  evmek Acele etmek.
  evreeç Yufka ekmeği döndürmek için kullanılan ağaçtan yapılan yassı araç
  evsin Kuş avlarken, kuştan gizlenmek için yapılan çalılardan yapılan evcik.
  eye ekiştirmek Zaman geçirmek, ayak sürümek.
 • F
 • fak tuzak
  fakı (fakih) Hoca.
  fedik (hedik) Kaynamış mısır, buğday tanesi.
  felfellemek Sendelemek.
  fılcırtmak Düzensiz bir şekilde atmak.
  fırfırı küçük yağmurlama
  fırıştak topaç
  fışgırık İlaçlamada kullanılan motorsuz, elle çalışan zirai mücadele aracı.
  filtik filtik paramparça
  firez Anız
  firik olgunlaşmamış
  fiske eski aydınlatma aracı
  fiyd Küçük bir kuş türü.
 • G
 • gabırlık mezarlık
  gaco Hoyratça hareket eden genç.
  gadasını almak Tasasını, kaygısını, kederini almak, üstlenmek.
  gadef (kadeh) Kulplu bardak.
  gafası firirek Anormal davranışlarda bulunanlar için söylenir
  galiç Orağın küçüğü.
  gallep Güvercin.
  galli Sincap.
  galp Ağır hareket eden. (Kanı ağır)
  gamgı Odunun kesmenin etkisiyle oluşan parçası.
  gamiş Kamış
  gandak Büyük çukur.
  gapıt kaban
  gara guvan Fenni olmayan, uzun, el yapımı kovan.
  garaa kargı
  garaçalı (karaçalı) Dikenleri uzun ve çok olan bir maki türü.
  garaltı (karartı) Tam seçilemeyen, ne olduğu anlaşılamayan görüntü.
  garanışmak karanlık olmak
  garanmak Kızarak suçlayıcı sözler söylemek.
  gareen Hoş kokulu bir ot türü.
  garez etmek İnadına yapmak.
  garsambaç Kar pekmez karışımı yiyecek.
  gasbalık Avlunun tahtadan yapılmış kapısı.
  gasıl Arpanın yeşil, başak çıkarmamış hali.
  gaster Modern ilaçlama makinesi.
  gaşşak Keçi, koyun gibi küçükbaş hayvanlar için yapılan korunak
  gaşşak Koyun ve keçi konulan ağaçlarla çevrilen, üzeri açık veya kapalı yer.
  gatık ayran (Torba gatığının özenerek ayran haline getirilmesi.)
  gavırga Patlamış mısır
  gavıt Kavrulmuş buğday yada mısır öğütülerek yapılan yiyecek.
  gavur dedengil Ot türü
  gazel Kurumuş yaprak.
  geliç Ot türü
  gem Buğdayı harmanda öğütmek için kullanılan altında sivri taşların çakılı olduğu, öküzlerin çektiği bir araç.
  gemini gevmek Bir olayı yapmak için istekli bir şekilde beklemek
  gıcilo Tohum.
  gıçıırık kıçı kırık, beğenilmeyen
  Gılik tomatis Küçük domates.
  gır kişmir Sarışın birinin güneşin etkisiyle daha da sarışınlaşması.
  gıralaaç Kıral Ağacı.(zomzalak)
  gıran dıkıla Kıran gele, gelsin. Kökü kurusun!
  gırçarmak Niyetinin kötü olduğunu belli etmek
  gırıflamak Küçük parçalara ayırmak.
  gırızet Eski bir kumaş çeşidi
  gırklık Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanları traş etmek için kullanılan alet
  gırklık Koyunların yününü kesmek için kullanılan ilkel makas.
  gırtgırtı Gagası uzun bir kuş türü.
  gısga Küçük soğan tohumu.
  gısıkmak Herhangi bir şeyin sıkışması.
  gısır gısır torba Dokuma olmayan hazır, naylon karışımı(naylondan) olan torba.
  gıvratmalı Burmalı (bilezik)
  gıyamat gımı Herhangi bir şeyin çok olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz.
  gıyılgan Maddesi ağaç olan her maddeden batıcı, delici küçük parça.
  gıyrak Küçük kum veya toprak parçası.
  gıyyb gırmızı kıpkırmızı
  gızılbacak Ot türü
  gızınmak ısınmak
  gocunmak Çekinmek.
  goddik ukala
  gompile (komple) Hepsi, tamamı.
  gongulu gook boş, kovuk
  gontak Araba anahtarı.
  goo etmek Dedi kodu etmek.
  gopli Sürülmüş tarladaki kesekleri ezmek ufalamak için kullanılan tarım aleti.
  goza çıbıı Pamuğun yapraksız çubuğu.
  göbelek Mantar.
  göcek güpre Buğdayların göceklemesi(çoğalması) için atılan gübre.
  göde şişman
  gökcek Güzel, alımlı.
  gökgülü sarı Göğüs kısmı sarı olan küçük bir kuş türü
  gön deri
  göönmek (göyünmek) Ateş veya ısının etkisiyle, yanmaya yaklaşmak. (Neredeyse yanmak.)
  göööm gö olgunlaşmamış
  götün götün gitmek Geri geri gitmek.
  gubarmak şişmek
  gulunç İki omuz arası, sırt.
  gumbilis kominist
  gunnacı gebe
  gurk tavuk Civciv çıkarma zamanı gelen, çıkarmak isteyen tavuk.
  gurmut Ahlat türü.
  guruyer gunduzu gayışkanat
  guşana Küçük leğen.
  guşana süt kabı
  guvan kovan
  guyruu tıpılatmak Can vermek (guyru titiretmek)
  gülle Bilye.
  gümbür Ağaç yayık.
 • H
 • haçan bürülan Ne çabuk bre ulan
  haçan Ne çabuk.
  hakına Yavrulamamış keçi.
  hakını avcuna koymak Gereğini yapmak, dersini vermek
  halbır Kalbur.
  halep garası Yeşil karpuz türü.
  hambalis Aşılı mersin.(maki türü)
  hamzan Tereyağı saklanan kap.
  hapban gımı Bir parçanın tamamıyla istenilen yere düşmesi.
  hapban Kuş tutmak için yapılan kapan.
  haral (harar) Ketenden yapılmış büyük çuval.
  hardalatsız biçimsiz
  hartlap Kocayemiş.
  hasta yoklamak Hasta ziyaret etmek
  haşventi Küçük çalı, yaprak karışımı kırıntı.
  hayma Genellikle güneşten korunmak için dört direk üzerine yapılır, üzeri ağaç dallarıyla kapatılır.
  hazele Geveze, afacan.
  hebil yabani sarmaşık
  heebe (heybe) İki cebi olan, dokunmuş, eskiden eşya taşımak, gübre atmak için kullanılan bir eşya.
  helik Küçük taş parçası.
  helke Satır, su kabı.
  hellen hellen etmek Emaneten duran, sallanan, her an yıkılabilir.
  hellenmek Sallanmak.
  herif Bey
  hetif üzüm döküntüsü
  hıllangaç Salıncak
  hımbıl Eskiden, kağıtlara yazılan kelimeleri bulmayla ilgili bir oyun.
  hıncırık Hayvanların tekmesi.
  hırtık Eklem yerlerinin kayması, zedelenmesi.
  hışgımı Epeyce.
  hışırlı Pamuğun kabuğuyla toplanmış hali.
  hıta Acur.
  holluğu inmek Hevesi gitmek, isteğinin bitmesi, dediğinin olması.
  holungu Büyük sopa.
  hombuluna almak Omuzlarına almak
  hopilik Tohum.
  hopuna almak Sırtına almak
  horanta ev halkı
  horum Susamın sapıyla beraber kurutulması için belinden bağlanmış ve bir birine yaslanmış koni hali.
  horuzlanmak Diklenmek.
  hoşarlanmak Hoşuna gitmek.
  hozak Olgunlaşmamış incir.
  hozu Kanı soğuk.
  hölümek Tohumu su ile karıştırarak, tohumun nemlenmesini sağlamak.
  höpürdetmek Ses çıkararak, kahve veya çay içmek.
  hörtük İşe yaramaz.
  hu Saptan yapılan korunak.
  huysukmak Tehlikeden haberdar olmak, bir yere gitmek istememek.
  huzulu masraf (fuzuli) Gereksiz yapılan harcama
  hümzünmek Yeltenmek.
  hüs Sus.
 • I
 • ıralanmak Sallanmak, bir binanın sallanması
  ırbık İbrik
  ışgın Sürgün, filiz.
  ışgıya eşkıya
  ışımadan Şafak sökmeden
  ırzıırın çocuğu Irzı kırık (Irkı bozuk, soyu belirsiz) çocuğu.
  ısmarıç Sipariş.
 • İ
 • ibili İbibik kuşu.
  ikirciklenmek Huylanmak, şüphelenmek, kötü bir durum sezmek.
  iliksiz yaramaz
  ineemen Kertenkele benzeri bir sürüngen.
  it gılı postal bağı Başı dibi olmayan, gereksiz, kayda değer bir şey olmayan.
 • K
 • garaböcük domuz
  kakılı çok
  keçik Yazmanın kakül görünecek şekilde bağlanması.
  kehni kazma
  kekre çalmak Tadının ekşi veya acıya yakın olması.
  kele Bayanlar için kullanılan samimi ifade.
  kelekesten kertenkele
  kepmek dik duran bir şeyin yıkılması
  kerçine getmek Ters davranmak.
  kertiş kertenkele
  keskenmek Vurmak için harekete geçmek
  kesme meşe çeşidi
  keşkere Malzeme taşımak için iki ağaç üzerine üç tarafı kapalı araç.
  kilden tas
  kildirmek fırlatmak
  kirmen Yünden ip yapar
  kirtik Sabunun en küçük hali
  kirtilini çıkarmak iliklerini sökmek
  kişmir Sarışın, kirli sarışın.
  kökgüç Ucu sivri sopa.
  kömeç Yaprakları yemek yapmada kullanılan bitki.
  kör tapa Sulama borularının en ucuna takılan tapa.
  köre Demir aletlerinin yapıldığı yer.
  köryapalak yarasa
  köşt iskemle
  köynek Eskiden gömlek yerine geçen bir giyecek
  kücü Halı ve kilim dokumak için kurulan tezgahta ipleri tutan kalın sopa.
  kümül bkz.horum
  küncü baalası Susamları sapıyla beraber kurutmak için bağlanmış hali.
  küncü susam
  künde her gün
  kürt bülbülü Kuş türü
  küşne burçak
 • L
 • Labıt demir parçası
  laylon römork
  Lemerme Nemlenme.
  lepe 1.Bulgur veya pirinçten yapılan bir tür yemek. (ölgünürek lepe) 2.Nohutun ıslatılıp kurutulduktan sonra dövülmesinden elde edilen yemek.
  Loş Düğün yemeği.
  Löküs Elektriksiz çalışan aydınlatma aracı.
 • M
 • maa Uzun ağaç.
  malamat olmak Rezil olmak
  malamat şamatacı
  manca Domates salatası.
  mangılı batmak Adı geçmez olmak, adı anılmamak.
  massık massık yürümek Ağır ağır, kaygısızca yürümek.
  mavra kesmek Sohbet etmek.
  meh al anlamına gelir
  meke patlaa patlamış mısır
  meke pürçüğü Mısır püskülü.
  meke sokalaa Mısır koçanı
  meke mısır
  meses Labıtın çubuğu
  mık çivi
  mıkıs cimri
  midesi cıkramak Midenin ekşimesi.
  mintan gömlek
  mitil Eskimiş, parçalanmış
  mucuk küçük sinek
  murt mersin
  muşamba naylon
  mürdün Kesilmiş kullanılmak üzere uzun ve kalın ağaç.
  müşdere olmak almayı istemek
 • N
 • naakıt Ne zaman
  namtı Sapı olmayan bıçak.
  navıtıyon Ne tutuyorsun, ne yapıyorsun?
  ne biliim edem Anlatılamayan ve kafasına yatmayan bir davranış, söz sonrası söylenir.
  ne tevir ne çeşit
  neciimiş Ne imiş, küçümsemek için kullanılır.
  ninemeli Ne yapmalı, ne gerek var, boşver anlamlarında kullanılır.
  nişe bulamacı Nişe yemeği
  nişe Buğdayın bekletilerek suyunun kurutulmasıyla elde edilen özü
 • O
 • obalar ne der Başkaları ne söyler
  ocakdan yırak (ocaktan ırak) Ailelerden, evlerden uzak olsun
  okuntu davetiye
  omanı pıttırmak belini ağrıtmak
  omusilli Güzelim, ne güzel.
  omuzla Omzuna alıp getirecek kadar ağır olmayan kesilmiş ağaç.
  ondan kerli Ondan sonra.
  oynum hos Oynamıyorum, oyundan çıktım, mola
 • Ö
 • ölgünürek lepe Az pişmiş lepe.
  öllün körü Ölünün körü, beddua.
  ölümsek Çok zayıf, cılız.
  örk Hayvanı uzun bağlamak.
  örme Örgü hayvan bağlamaya yarayan ip.
  örme Örülmüş ip.
  örtme Evin önündeki düz alan.
  öteberi İhtiyaç malzemeleri.
  ötürmek İshal olmak.
 • P
 • paldın Atların semerini vücuduna bağlayan kuşak.
  palıt pelit, palamut, meşegiller tohumu
  pampal gelincik
  parke Kaban
  patacını ayırmak bacaklarını açmak
  pataç Bacak arası.
  pavkırmak Hayvan sesi.
  perpil Bir tür yabani siyah üzüm.
  peşgir havlu
  pırnal yeşil meşe kategorisinden bir ağaç türü.
  pırtı Giysi, giyecek.
  pırtmak Yuvasından çıkmak.
  pıslan patır Saklambaç oyunu.
  pısmak saklanmak.
  pıtık 1.yumurta 2. bacak arası 3. Ardıç ağacının meyvesi
  pinnik kümes
  pontil pantolon
  porsumak Herhangi bir şeyin nemden dolayı kokması, pörsümek.
  potturmak Bir delikten geçirmek, boşandırmak.
  pörez Selin yolu bozmaması için, yolun altından geçen beton boru
  pür Çamın kurumuş yaprağı.
  pürçük Tohumun ucu.
  püsü kedi
 • S
 • saavvp sarı sapsarı
  saban Öküzlerle tarla sürmede kullanılan ilkel pulluk.
  sacaa Saç ayağı. Üç ayağı olan, üzerinde genellikle yemek pişirilir
  sakadıırak dengesiz kişi
  sakga kene
  sakna kabuklu tohum
  samı Boyunduruk deliğinden geçen çubuk.
  santraviç (santrifüj) Sulama aracı
  saplıcan zaturre, ölümcül hastalık
  sarat Büyük kalbur.
  savan Günlük kullanım için dokunmuş kilim
  savışmak geçip gitmek
  sehlik Esamesiz, yerli, yersiz konuşan kimse.
  seklem Eksik, tam dolu olmayan.
  selemet Uzak yer, öte
  sepedi seyrek Dikkat etmeden, gereksiz, hoyratça, olur olmaz konuşan.
  sepet Kamıştan örülen, incir, üzüm taşımada kullanılan araç.
  serçe oyunu Düğünlerde genellikle 5, 6 kişiyle oynanan bir oyun çeşidi
  setirikli Sehlikliği ve dağınıklığı huy edinmiş kişi.
  sıklat sıcak, bunaltıcı hava
  sırıtmak gülümsemek
  sırtarmak sürekli gülmek
  sırtın gılıç bukalemun
  sıykal kaygan, aşırı kaygan
  sikke demir kazık
  sili Dolu, ağzına kadar dolu
  sille tokat, elle vurma
  simir simir yağmak Yağmurun yavaş yavaş yağması
  simsar Alım satımlarda arabulucuya denir.
  sinmek Hedef küçülterek, avına yaklaşmak.
  sinsin oyunu Düğünlerde ateş üzerinden atlama esasına dayanan bir oyun çeşidi
  sivtimek ayıklamak
  soğukluk gatmacı Semiz otundan yapılan yoğurtlu yiyecek
  soğukluk semiz otu
  sokum dürüm
  somak eşgisi sumak
  soyka Ölünün üzerinden çıkan giysi.
  sömelek Küçük bebek, kundaktaki bebek.
  söykenmek yaslanmak
  sultanı kiraz Kiraz
  sülük salyangoz
  sündürüm Yapılarda karşıdan karşıya uzatılan ağaç.
  süngüç İşaret parmağı ile baş parmağın uçları arasındaki uzaklık
  sürek sürülmüş tarla
  süven Küçük ağaç direk.
  süyük çatının uç noktası
 • Ş
 • şapcak süs kabağının oyularak, su kabı olarak kullanılması
  şaplak tokat, elle vurma (sille)
  şavşırı Ters, eğri, düzgün olmayan
  şek şek gonuşmak ters ters konuşmak
  şelek yük
  şıfan yulaf
  şif pamuk kabuğu
  şinik 8 kg. ağılığında tahıl alabilen ağırlık ölçüsü. Kilenin(iki tenekenin) ¼ ü
  şire tatlı
  şivşirmek kışkırtmak
 • T
 • tahra Çalı kesmek için kullanılan kesme aleti
  taka Çardak
  takda delen Ağaçları delerek içindeki böcekleri yiyen bir kuş türü.
  tamaş etmek seyretmek
  tandır Üzerinde çörek pişirilen yassı taş.
  tangazak kuru, kurumuş
  tangrı canını ala Allah canını alsın
  tantana Boş laf.
  tapandan gelik öküz gibi Genellikle yorgun olmayıp da, yorgunmuş gibi davranan veya yersizce uzanan kimseye söylenir.
  tarana firii Tarhananın tam kurumamış, yarı kurumuş hali.
  tarkan tarkan yarılmak Toprağın kuruyarak büyük büyükyarılması.
  tarpadan aniden
  taşgala Alaya almak, dalga geçmek.
  taşgalıya almak Alaya almak
  tavatır güzel
  tavlak ceviz
  teccel sakar
  teh Güzel olmuş anlamında kullanılan bir söz.
  teleme Keçi, koyun, inek gibi hayvanların çiğ sütünden incir sütüyle mayalanan yiyecek.
  teltik bir adı var söylemesi zor ismi olan bir kişi.
  tengi terezi düzenli, ucu ucuna
  terbiye tarlasından geçmemiş Toplum kurallarına ve adetlerine uymayan kimseye denir. (Uyumsuz, ukala kimselere)
  tesbi gılii Tesbi ağacının tohumu.
  tesbi Bir maki türü.
  teserleme Örnek vermek
  teşt leğen
  tetiri maki türü tohumu sumak
  tevek üzüm bağı
  tevir çeşit
  tılısımı kırılmak İştahının kaçması, isteğinin gitmesi.
  tıngırık Ortası delik, metal altlık.
  tınsırık hapşırmak
  tırıp Çok var anlamında kullanılır.
  tırpan Tahradan ucu daha uzun kesme aleti.
  tinkmek sekmek
  tintirik parmak sopası, fiske
  tirşik Yabani pancar çorbası.
  tiyara uçak
  tokaç Çamaşır yıkarken çamaşırlara vurmak için kullanılan biçimli sopa.
  tomatis mancası domates salatası
  tomus Temmuz
  toscu Değirmen işleten, değirmenci.
  töde Fidanların çevresinin çalılarla örülmesi.
  tumdurmak Bir kişiyi suya batırmak.
  tusbaa baarsılığı Yabani olarak yetişen, çiçekleri olan bir ot.
  tusbaa kaplumbağa
  tusmuk küçük odun kökü parçası
  tuulu, tülü Saçı karışık, daha çok sevgi maksadıyla küçük çocuklar için kullanılır
  tük Soğan tohumluğu.
 • U
 • ufra Hamura kıvam veren un.
  ulama Bezden dokunmuş yolluk
  umsuluk Bunalmak, sıkıntıya düşmek.
  unnuk Un öğütmek için hazırlanmış buğday.
  uruk guşu arı kuşu
  uruplaa Çeyrek şinik
  uunmak katıla katıla gülmek, aralıksız gülmek
  uyluk bacak, bud
 • Ü
 • üçgül yonca
  üfelemeç Yufka ekmek ufağı, yağ, şeker karışımı yemek.
  üfürümüssün mere Meğerse hafifmişsin, iyi değilmişsin.
  ütmek yenmek
 • V
 • varan gelen Dokuma tezgahlarındaki kalınca sopa.
  varınşık varınca
  velvele gürültü, ortalığı karıştırmak
  vıcık Bir kuş çeşidi.
  vırtgel Dokurcun oyununda her oynamada taş alma durumu
  vıttırı vızzık Hiç önemi yok
  vıykırmak bağırmak
  vızzık izmarit
 • Y
 • yaalık eşarp
  yaba Saman atmakta kullanılan tahta kürek
  yalbırdak Çıplak
  yalpalamak sendelemek
  yamıktırmak çökertmek
  yanaz Şap, şapşal, ters, ters hareket eden kimse.
  yannık yayık
  yazlak Yazın serinlemek için gidilen geçici ev.
  yemşen alıç ağacına benzer yabani yemişleri olan bir ağaç.
  yetik Olgunlaşmış, yenecek hale gelmiş meyve veya sebzeye için kullanılır.
  yiyen yeğen
  yörebi aamak Yokuşa başlamak.
  yörep yokuş
  yuva eee! Aşırıya kaçan davranışlarda söylenir.
  yüklük Yatak konulan yüksek yer.
  yülemek keskinleştirmek
 • Z
 • zavara Değişik tahıllardan öğütülmüş hayvan yemi.
  zavırlamak Kızmak, payını vermek, paylamak.
  zehmeri Karakış
  zerzambıl Büyük yer altı mağarası.
  zıbarmak ölmek zahar herhalde, galiba
  zıkımın dibi zakkumun (cehennem içeceğinin koyu yeri) dibi
  zırnık zerre
  zıypınmak Kaymak, isteyerek kaymak
  zibidi Boşu boşuna gezen.
  zibil, zibillik hayvan gübresi, gübreliği
  zillemek filizlemek
  zincar Dikenlik
  ziv ziv gezmek Boşu boşuna gezmek.
  ziyakıl getmek Aşırı yorgunluktan (yarı baygın şekilde) uyuyakalmak.
  zobu işe yaramaz
  zomp Kullanılmak üzere kesilmiş düzgün, biçimli kalın ağaç.
  zomzalak ağaç türü
  zopur Aniden gelip geçen yağmur.
  zopzopu Gaco, hoyratça hareket eden genç
  zorlu olmuş Güzel olmuş
  zorsunmak Zor zannetmek, erinmek.
  zoruna getmek alınmak
  zumzuk yumruk
  zupban Kuş türü.
  züpbe Geveze, soytarı