Zabıta

Zabıta

Kadirli,

Zabıta Müdürlüğümüz hizmetlerini sunarken modern araç ve gereçlerden faydalanmaktadır. Vatandaşlardan gelen şikayet, talep ve öneriler Başkanlığımız iletişim merkezinden ve vatandaşların direkt internet üzerinden Zabıta Müdürlüğümüze gönderilmekte. Gelen talepler ve gelen şikayetlere en kısa sürede bakılarak olumsuzluklar giderilerek iletişim merkezine gönderilmektedir. Ayrıca telefon yoluyla gelen şikayet ve istekler Telsiz iletişimi ile de anında ekiplere bildirilmektedir.

Başta Belediye emir ve yasaklarını takip etmek,  halkın sağlık ve selametini kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde korumak kollamakla yükümlü olan birimimiz bunların yanı sıra; sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence  yerlerine denetlemek. Belediye zabıta talimatnamesi, kabahatler kanunu ve diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek başlıca hizmetlerimiz ve görevlerimiz arasındadır. Bu bağlamda Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Misbah DEMİRCAN’ ın çağdaş anlayışı ve desteği doğrultusunda ilçe sakinlerimizin kentsel yaşamlarını daha modern seviyeye yükseltmek amacıyla çalışmalarımız sürekli devam etmekte olup, daha iyi daha güzeli yakalamak için gayret gösteren tüm personelimle birlikte aynı görev azmi ve heyecanı ile çalışmalarımızın devam edeceğini belirtir. Saygılar sunarım

.
BELEDİYE ZABITASINA GÖREV VEREN YASALAR

 • Belediye Zabıtası 5393 Belediye Kanununun ve 1608 ( 151 ) Sayılı Belediye Ceza Kanununun doğrudan verdiği yetki ve görevlerden başka Belediye ve şehrin düzeni ile ilgili olarak ;
 • Ruhsat İşlemleri ile ilgili yönetmelik,
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha ( Genel Sağlık Koruma ) Yasası,
 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu,
 • 3516 Sayılı Ölçüler Kanunu,
 • 3489 Sayılı Pazarlıksız Satış Kanunu,
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu,
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 • 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu,
 • 3621 Sayılı Kıyı Koruma Kanunu,
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
 • 765 Sayılı ( 3506 – 3591 Sayılı Kanunlarla değişik ) Türk Ceza Kanunu,
 • 3434 Sayılı Uzun Alet ve Vasıtalar hakkındaki Yasa,
 • 734 Sayılı Medeni Kanunu,
 • 3747 ve 4109 Sayılı Yasalar,
 • 831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Yasa,
 • 1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Yasa,
 • Belediye Zabıtası görev ve yetki yönetmeliği,
 • Gayri Sıhhi Müesseseleri yönlendiren yönetmelikle birlikte anılan kurumların uygulama yönetmelikleri,
 • Pazarlar Hakkındaki Yönetmelik
 • 6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ile önemli boyutlarda görevli kılmıştır.
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • 5957 Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

GÖREV TANIMI

Zabıta Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesine göre “Belde sınırı içinde beldenin intizam, sıhhat ve hududunu temin ve muhafaza etmekle bu sıfatla Belediye Kanun, Nizamname, Talimathane ve  Yasaklar ve emirler tatbik etmek, Belediye Ceza Kanununa Göre Suçları cezalandırma ve cezaların infazı, Belediye Kanununda yazılı görevlerin yerine getirilmesi ve Belediye suçlarının kavuşturma ve araştırmakta BELEDİYE ZABITASIgörevli kılınmıştır.”

BÜRO ÇALIŞMALARI :

Müdürlüğümüze gelen bütün evrak, dilekçe, genelgeler, emirler öncelikle büromuzda hem bilgisayara hem de deftere kaydedilerek gereği yapılmak üzere ilgili ekibe havale edilmektedir. Evrakın gereği ekip tarafından yapıldıktan sonra tekrar büroya teslim edilmekte ve büroda gereği yapılan evrak hakkında gelmiş olduğu birime yazılı olarak bilgi verilmektedir.

Ayrıca telefon şikayetleri de büro tarafından alınarak derhal ilgili ekibe bildirilmekte ve takibi yapılmaktadır. Bunların dışında; ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması, kaçak ilan ve reklamların önlenmesi, dilencilerle mücadele çalışmaları, gayri sıhhi müesseselerin denetimi, gayri sıhhi müessese dışında kalan müesseselerin kontrolü, kaçak et denetimleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak yapılan denetim çalışmaları, ana arter ve sokaklarda yapılan kazı çalışmalarının kontrolü, 775 sayılı yasanın 18. maddesine göre yapılan yıkım çalışmaları, Zabıta Müdürlüğümüze iletilen şikayetlerin değerlendirilmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre yapılan işlemler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre yapılan denetim çalışmaları, su sızıntısı şikayetleri, çöp şikayetleri vs. gibi işlemler yapılmaktadır.

Kadirli Belediyesi Zabıtası, tüketicilerin daha iyi bilinçlenmesi için denetimlerini aralıksız sürdürmektedir.

Kadirli Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürerek, işyerlerindeki ücret tarifelerini kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde gerekli yerlere asmayan esnaflara 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna istinaden tutanak tanzim ederek Kaymakamlık Makamına göndermektedir.

SEYYAR SATICILARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Ekibimiz ana arterlerde yaya kaldırımlarını ve yolları işgal edip, geliş geçişi engelleyen ve giyim eşyası, oyuncak, açıkta gıda maddesi, vb. türde seyyar satış yapma girişiminde bulunanlara mani olmakta uymayanlara yasal işlem yapmaktadır. Bölgemizde izinsiz satış yapan seyyar satıcıların ceza ödenmeyerek iki gün içinde geri almadıkları gıda maddelerini gıda bankalarına, otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları ilgili, Müdürlüğe teslim edilerek yoksullara verilmektedir.
TRAFİK ÇALIŞMALARI

Trafik ekiplerimiz 08.00 – 00.00 saatleri arasında görev yapmakta olup, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev yaparak düzen ve intizamı sağlamaya çalışmaktadır. Saat 10:00’ dan sonra trafiğe kapalı olan bölgelerde yaya geliş geçişini engelleyen ve kaldırımı işgal ederek halkın geliş geçişini engelleyen araç ilgililerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden işlem yapmaktadır.

SEMT PAZARLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

İlçemizde kurulan 9 adet semt pazarlarında faaliyet gösteren pazarcı esnafına tezgâh kurma belgesi vermek ve yasal olmayan pazarcılara engel olmak. Halkın alış verişini rahatlıkla yapabilmesi için Pazar civarında seyyar satıcılara mani olmak, Pazarın kaldırılması sağlandıktan sonra Temizlik İşleri Müdürlüğüne yardımcı olunmaktadır.

MÜHÜRLEME VE DENETİM ÇALIŞMALARI

Mühürleme Ekibimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 9207 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden ruhsatsız olarak faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini mühürleyerek faaliyetten men etmektedir.