Çevre

Çevre

Kadirli Belediyesi olarak, hepimizin ortak varlığı olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için çalışıyoruz.Doğal kaynakların ve kent dokularının en uygun şekilde korunması ve kullanılması öncelikli hedefimiz. Su-toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, Kadirli’nin doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli projeler geliştiriyoruz.
Sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Kadirli Belediyesi Çevre Müdürlüğü olarak görev başındayız.
Bu kapsamda yürütülen Güzel Kadirli ve Tertemiz Kadirli Projeleri, Kadirli’nin mimari siluetinin iyileştirilmesi, cadde ve sokakların sürekli olarak temiz tutulması konularında faaliyet göstermektedir.