EVLİLİK İŞLEMLERİ


Belediyemize bağlı 1 tane Evlendirme Memurluğu, bir tane Nikah Salonu bulunmaktadır. Evlendirme Memurluğunun adres ve telefonları aşağıdadır.

Kadirli Belediyesi Evlendirme Memurluğu:

Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı No: 357

Tel: (0328) 718 10 39 - 1172

 *********************************************************************************************************

EVLENME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

*Çiftlerin birlikte başvurulan esastır.

*Sağlık raporu (Aile Hekimi)

*Nüfus Cüzdan asılları 4 adet vesikalık fotoğraf,

*Kadın evlendikten sonra kendi soyadını kullanmak istiyorsa evlendirme memuruna başvuru esnasında bildirmesi gerekmektedir. Böylece kadın kocasının soyadı önüne önceki soyadını da kullanabilir.

 

*Nikâh sırasında foto-video çekimleri nikâh sahipleri tarafından yapılır.

                                                                                                                                                                    *

-17 yaşını bitirmiş 18 yaşından gün alan kadın ve erkek için anne ve baba izni (Noterden Muavakatname) ile evlenebilirler.

-16 yaşını bitirmiş 17 yaşından gün alan kadın ve erkek için hakim izni ile evlenebilirler.

-Önceki evlilik işleminin sonlanmasının ardından yeni evlilik için 300 günü geçme zorunluluğu bulunan kişiler için aile mahkemesinden alacakları bekleme süresinin kaldırılması kararı gerekmektedir.

 

 

EVLİLİK İŞLEMLERİ

 

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

 

EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı: Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır.

Evlenme Beyannamesi: Evrak belediye evlendirme birimince bir örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

 

4 Adet Vesikalık Fotoğraf: Verilecek 4 adet fotoğrafın renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu:

 

Evlendirme Memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına (Aile Hekimine) gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

 

 

BİR TÜRK'ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE'DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?

 

Türkiye'de bir Türk Vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme Memuru önünde evlenebilirler.

 Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk

 Vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

 Yabancı uyruklu tarafın usulüne uygun evli olmadığını gösteren

 -Evlenme Ehliyet Belgesi

-Doğum Belgesi

-Pasaport

 Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk Makamları önünde de evlenebilirler.

 Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Memurluğuna başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

 

EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

  Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesi izin belgesi onaylanarak verilir.

 

 

Evlenme İşlemlerinizin Daha Hızlı İlerlemesi İçin Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz;

Ön Kayıt İçin Tıklayın.